Advocatenkantoor Mouton-Bel

Meesters in recht

Advocatenkantoor Mouton - Bel is een allround kantoor: toegankelijk en maatschappelijk betrokken. Wij werken met een hart aan uw zaak. Particulieren, handelaars, zorginstellingen, non-profitorganisaties en overheden zijn bij ons aan het juiste adres.

Strafrecht

Uw houvast


U wordt verhoord door de politiediensten (Salduz)? Heeft u een huiszoeking gehad? U werd aangehouden en verblijft in de gevangenis? Bent u gedagvaard voor de politierechtbank in het kader van een verkeersovertreding? Verschijnt u voor de correctionele rechtbank, het Hof van Beroep of het Hof van Assisen als verdachte of slachtoffer? Wij staan u en uw familie bij tijdens de gehele procedure.

Familierecht

Een goede regeling is goud waard


U hebt vragen omtrent afstamming, adoptie of voogdij? U bent gehuwd en u wil scheiden? U komt er niet uit om een regeling omtrent de kinderen te bekomen (o.a. verblijfsregeling en onderhoudsgeld)? U woont wettelijk of feitelijk samen? Vragen omtrent erfeniskwesties? Tijdens deze emotioneel moeilijke periode staan we u bij om de procedure volledig naar uw wensen te behandelen.

Jeugdrecht

Bescherming voor iedereen


Ook minderjarigen komen vaak in aanraking met "het gerecht". Wij staan minderjarigen en/of hun ouders bij in het kader van een verontrustende situatie (VOS) of wanneer deze een als misdrijf omschreven feit (MOF) heeft gepleegd. Eveneens wordt bijstand verleend tijdens het verhoor van minderjarigen.

Bemiddeling
Bemiddeling is een methode om conflicten tussen mensen aan te pakken. Hierbij worden de partijen die een conflict hebben, bijgestaan door een neutraal persoon ("bemiddelaar") die samen met hen rond de tafel zit.


Bemiddeling kan een uitweg bieden bij relationele conflicten binnen families, bij echtscheidingen, bij erfenissen, bij ruzies tussen ouders en kinderen of bij de spanningen op de werkvloer tussen collega's. Ook bij burenruzies is het een degelijk alternatief voor de rechtbank.

Collectieve schuldenregeling en bewindvoering


Heeft u - door bepaalde omstandigheden - een schuldenberg opgebouwd? Ziet u met alle schulden het bos door de bomen niet meer? We kunnen u helpen met de aanvraag van een collectieve schuldenregeling zodat u op een gestructureerde manier uw schulden kan afbouwen en daarnaast een menswaardig leven leiden. Ons kantoor wordt ook vaak aangesteld als schuldbemiddelaar.


Is een familielid of vriend niet meer in de mogelijkheid zijn of haar goederen te beheren dan kunnen we u helpen bij de aanvraag tot aanstelling van een bewindvoerder. Ons kantoor wordt ook vaak aangesteld als bewindvoerder.

Burgerlijk recht


Gericht problemen oplossen


Heeft u - of uw naasten - schade veroorzaakt of geleden (o.a. bouwzaken, aansprakelijkheid...?) Heeft u problemen met een partij die zijn contract niet naleeft? Heeft u een openstaande schuldvordering (zoals invordering van uw factuur) die niet betaald wordt? U heeft problemen met een (ver)huurder (o.a. uithuiszetting, achterstallige huurgelden, huurschade...)? Onze voorkeur gaat uit naar een minnelijke oplossing. Indien dit echter niet mogelijk is, staan we u bij tijdens deze procedure.

Daarnaast kan u bij ons ook terecht voor o.a. vreemdelingenrecht, consumentenbescherming, budgetbegeleiding ...