Dienstenwet

Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie

De advocaat is gehouden bepaalde informatie helder en ondubbelzinnig aan cliënten over te maken.

1. Uw advocaat en zijn kantoor

U vertrouwt uw dossier toe aan mr. Celine Mouton, mr. Jonas Bel, mr. Ine Van Imschoot of mr. Laura Feys.

Bij iedere verwerking van uw gegevens wordt de General Data Protection Regulation (GDPR) of Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in acht genomen. Iedere cliënt kan - binnen het kader van de regelgeving en binnen een redelijke termijn - het verwerkingsregister raadplegen na afspraak.

Mr. Celine Mouton is advocaat in België en is ingeschreven aan de balie van West-Vlaanderen. Mr. Jonas Bel is advocaat in België en is ingeschreven aan de balie van West-Vlaanderen. Mr. Ine Van Imschoot is advocaat in België en is ingeschreven aan de balie van West-Vlaanderen. Mr. Laura Feys is advocaat in België en is ingeschreven aan de balie van West-Vlaanderen.

Het kantoor is voor alle bovenstaande advocaten gevestigd te 8630 Veurne, Statieplaats 6-7.

Sinds 08.07.2021 vormen mr. Celine MOUTON en mr. Jonas BEL een vennootschap onder firma (KBO 0770.926.009). Mr. Ine Van Imschoot heeft een eenmanszaak (KBO 0772.773.373). Mr. Laura Feys heeft eveneens een eenmanszaak (KBO 0804.534.529).

De zetel van het kantoor is voor alle bovenstaande advocaten gevestigd te 8630 Veurne, Statieplaats 6-7.

Het ondernemingsnummer van de vennootschap (voor mr. Celine MOUTON en mr. Jonas Bel) is KBO 0770.926.009. Het ondernemingsnummer van mr. Ine VAN IMSCHOOT is KBO 0772.773.373. Het ondernemingsnummer van mr. Laura FEYS is KBO 0804.534.529.

Per e-mail kan u mr. Celine Mouton bereiken via advocaat.mouton@skynet.be. Per e-mail kan u mr. Jonas Bel bereiken via jonas.bel@outlook.be. Per e-mail kan u mr. Ine VAN IMSCHOOT bereiken via vimschootine@outlook.com. Per e-mail kan u mr. Laura FEYS bereiken via laurafeys@outlook.com.

De beroepsaansprakelijkheid van mr. Celine Mouton is verzekerd bij AMLIN Europe NV via Vanbreda Risk & Benefit. De beroepsaansprakelijkheid van mr. Jonas Bel is verzekerd bij AMLIN Europe NV via Vanbreda Risk & Benefit. De beroepsaansprakelijkheid van mr. Ine VAN IMSCHOOT is verzekerd bij AMLIN Europe NV via Vanbreda Risk & Benefit. De beroepsaansprakelijkheid van mr. Laura FEYS is verzekerd bij AMLIN Europe NV via Vanbreda Risk & Benefit.

Alle bovenvernoemde advocaten zijn aangesloten bij de Orde van Vlaamse Balies.

2. Uw advocaat en zijn dienstverlening

U kan bij mr. Celine MOUTON, mr. Jonas BEL, mr. Ine VAN IMSCHOOT en/of mr. Laura FEYS terecht voor onder meer volgende diensten: bijstand bij geschillen voor rechtbank, juridisch advies, buitengerechtelijke geschillenoplossing, bijstand bij bemiddeling en onderhandelingen...

Mr. Celine Mouton treedt ook geregeld op als schuldbemiddelaar en bewindvoerder. Mr. Jonas Bel treedt ook geregeld op als schuldbemiddelaar en bewindvoerder .

De precieze prijzen van deze diensten kan u raadplegen onder het topic 'tarieven'.

De overeenkomst die u met mr. Celine MOUTON en/of mr. Jonas BEL en/of mr. Ine VAN IMSCHOOT en/of mr. Laura FEYS aanknoopt is aan het Belgisch recht onderworpen en voor gebeurlijke geschillen is enkel de rechter van het kanton Veurne of het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Veurne bevoegd.

3. Voor informatie of bij klachten

Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft kan u mr. Celine MOUTON bereiken:

- via post op het adres: Statieplaats 6-7, 8630 Veurne

- via e-mail op het adres: advocaat.mouton@skynet.be 

- of via telefoon op het nummer: 058/28.85.50

Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft kan u mr. Jonas BEL bereiken:

- via post op het adres: Statieplaats 6-7, 8630 Veurne

- via e-mail op het adres: jonas.bel@outlook.be 

- of via telefoon op het nummer: 058/28.85.50

Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft kan u mr. Ine VAN IMSCHOOT bereiken:

- via post op het adres: Statieplaats 6-7, 8630 Veurne

- via e-mail op het adres: vimschootine@outlook.com 

- of via telefoon op het nummer: 058/28.85.50

Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft kan u mr. Laura FEYS bereiken:

- via post op het adres: Statieplaats 6-7, 8630 Veurne

- via e-mail op het adres: laurafeys@outlook.com 

- of via telefoon op het nummer: 058/28.85.50

In ieder geval dient de advocaat zich te houden aan een inspanningsverplichting: de advocaat moet zo snel als mogelijk reageren op de klachten en alles in het werk stellen om bevredigende oplossingen te vinden.