Dienstenwet

Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie

De advocaat is gehouden bepaalde informatie helder en ondubbelzinnig aan cliënten over te maken.

1. Uw advocaat en zijn kantoor

U vertrouwt uw dossier toe aan mr. Celine Mouton of mr. Jonas Bel.

Bij iedere verwerking van uw gegevens wordt de General Data Protection Regulation (GDPR) of Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in acht genomen. Iedere cliënt kan - binnen het kader van de regelgeving en binnen een redelijke termijn - het verwerkingsregister raadplegen na afspraak.

Mr. Celine Mouton is advocaat in België en is ingeschreven aan de balie van West-Vlaanderen. Mr. Jonas Bel is advocaat in België en is ingeschreven aan de balie van West-Vlaanderen.

Het kantoor is voor beide gevestigd te 8630 Veurne, Statieplaats 6-7.

Sinds 08.07.2021 vormen mr. Celine MOUTON en mr. Jonas BEL een vennootschap onder firma (KBO 0770.926.009).

De zetel van het kantoor is voor beide gevestigd te 8630 Veurne, Statieplaats 6-7.

Het ondernemingsnummer van mr. Celine Mouton is KBO 0819.338.214. Het ondernemingsnummer van mr. Jonas Bel is KBO 0636.964.554. Het ondernemingsnummer van de vennootschap is KBO 0770.926.009.

Per e-mail kan u mr. Celine Mouton bereiken via advocaat.mouton@skynet.be. Per e-mail kan u mr. Jonas Bel bereiken via jonas.bel@outlook.be.

De beroepsaansprakelijkheid van mr. Celine Mouton is verzekerd bij AMLIN Europe NV via Vanbreda Risk & Benefit. De beroepsaansprakelijkheid van mr. Jonas Bel is verzekerd bij AMLIN Europe NV via Vanbreda Risk & Benefit.

Beide advocaten zijn aangesloten bij de Orde van Vlaamse Balies.

2. Uw advocaat en zijn dienstverlening

U kan bij mr. Celine Mouton en mr. Jonas Bel terecht voor onder meer volgende diensten: bijstand bij geschillen voor rechtbank, juridisch advies, buitengerechtelijke geschillenoplossing, bijstand bij bemiddeling en onderhandelingen...

Mr. Celine Mouton treedt ook geregeld op als schuldbemiddelaar en bewindvoerder. Mr. Jonas Bel treedt ook geregeld op als schuldbemiddelaar en bewindvoerder .

De precieze prijzen van deze diensten kan u raadplegen onder het topic 'tarieven'.

De overeenkomst die u met mr. Celine Mouton en/of mr. Jonas Bel aanknoopt is aan het Belgisch recht onderworpen en voor gebeurlijke geschillen is enkel de rechter van het kanton Veurne of het arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Veurne bevoegd.

3. Voor informatie of bij klachten

Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft kan u mr. Celine Mouton bereiken:

- via post op het adres: Statieplaats 6-7, 8630 Veurne

- via fax op het nummer: 058/29.85.50

- via e-mail op het adres: advocaat.mouton@skynet.be

- of via telefoon op het nummer: 058/28.85.50

Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft kan u mr. Jonas Bel bereiken:

- via post op het adres: Statieplaats 6-7, 8630 Veurne

- via fax op het nummer: 058/29.85.50

- via e-mail op het adres: jonas.bel@outlook.be

- of via telefoon op het nummer: 058/28.85.50

In ieder geval dient de advocaat zich te houden aan een inspanningsverplichting: de advocaat moet zo snel als mogelijk reageren op de klachten en alles in het werk stellen om bevredigende oplossingen te vinden.