Algemeen

Transparantie in vertrouwen

Sinds 01.01.2014 zijn de prestaties van advocaten onderworpen aan het tarief van 21% BTW. De onderstaande tarieven zijn exclusief btw!

1. Erelonen en kosten (behouden andersluidende overeenkomst)

Erelonen (per uur)

€100,00

Adviserende consultatie zonder verder gevolg (max. 30 min)

€50,00

Verplaatsing en wachttijden rechtbank (per uur)

€75,00

Dossierrechten (boekhouding, telefoon, port, fax, vaste

bureaukosten...) (tarief per dossier)

€125,00

Tekstverwerking brieven (prijs per pagina)

€11,50

Tekstverwerking procedurestuk (prijs per pagina)

€11,50

Verplaatsingskosten (per km)

€0,65

Gebruik griffiebon (per bon)

€1,50

Zwart-wit kopie (per kopie)

€0,35

Kleurenkopie (per kopie)

€1,25

Gerechtsdeurwaarderskosten worden rechtstreeks gefactureerd door de gerechtsdeurwaarder aan de cliënt

Urgentietarief

+ 50%

Prestaties tijdens de nacht (19u tot 7u) of in het weekend (vrijdag 19u

tot maandag 7u)

+ 100 %

Om de juiste transparantie te kunnen bieden aan cliënten wordt er met provisies (voorschotten) gewerkt. Zo komt u nooit voor verrassingen te staan op het einde van het dossier.

Een voorafgaandelijke raming van kosten en erelonen is niet mogelijk gezien elke zaak verschillend is en ook de tussenkomsten in elke zaak van andere aard zijn.


2. Pro deo (juridische tweedelijnsbijstand)

In bepaalde gevallen kan u in aanmerking komen voor een pro deo-advocaat (juridische tweedelijnsbijstand). Dit betekent dat onze diensten geheel of gedeeltelijk (minstens €25,00 en maximum 125,00 euro éénmalig door u te betalen als provisie in het kader van een gedeeltelijke kosteloosheid) kosteloos zijn. U vindt meer informatie op de onderstaande link:


3. Rechtsbijstandsverzekering

Weinig mensen zijn op de hoogte van het bestaan van een rechtsbijstandverzekering naast hun verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (bvb. auto, brand- of familiale verzekering...). Wanneer u gedagvaard wordt voor de rechtbank is het dan ook reëel dat uw rechtsbijstandverzekeraar onze erelonen en kosten voor hun rekening nemen (vb. bij uw auto-, brand of familiale verzekering...) of dat de eventuele kost van een aan te stellen deskundige (geneesheer, brandexpert...) door hen wordt betaald. Ook is het mogelijk dat uw verzekering bepaalde gerechtskosten ten laste neemt. Tenslotte is het van belang te weten dat u niet gebonden bent aan de raadsman die door de verzekeringsmaatschappij wordt voorgesteld.